21.6.2016

4 vinkkiä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Energiatehokkuuden pitäisi olla tärkeässä osassa jokaisessa rakennushankkeessa. Kuitenkin se nähdään herkästi epämääräisenä imagolisänä vailla konkreettista vaikutusta.

Jottei näkökulma jäisi sivuosaan vaiheessa, joka on ratkaiseva koko rakennuksen elinkaaren kannalta, kannattaa jo heti projektin alkuvaiheessa ottaa mukaan energia-asiantuntija. Hän pitää huolen, että energiatehokkuus huomioidaan alusta loppuun, suunnittelu perustuu näkemykseen rakennuksesta monimuotoisena kokonaisuutena ja rakennuksen käyttöönotossa huomioidaan myös energia-asiat.

Kokosimme neljä vinkkiä, joilla energianäkökulma toteutuu teidänkin rakennushankkeissanne.

1. Energianäkökulma jo suunnittelun alkuun

Suuri osa rakennuksen koko elinkaaren kustannuksista ja ympäristövaikutuksista aiheutuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta, ja pienilläkin rakennusvaiheen valinnoilla voi olla suuri merkitys kokonaisuudessa. Kun jo hankkeen alussa otatte energia-asiantuntijan arvioimaan esimerkiksi rakennusmuodon ja -ratkaisujen vaikutuksia tulevaan kulutukseen ja vaadittaviin tehoihin, saatte järjestelmävaihtoehdot ja energiakulutusten oikeat tavoitetasot hyvissä ajoin osaksi suunnittelua.

2. Tarkastelkaa kokonaisuutta

Rakennus on enemmän kuin osiensa summa. Arkkitehtuuri, rakenteet ja järjestelmäosat vaikuttavat toisiinsa ja  kokonaisuus tulee huomioida yli suunnitteluvastuurajojen. Esimerkiksi ikkunoista tulevan lämpökuorman vähentäminen ja rakennuksen termisen massan huomiointi voivat vähentää tarvittavaa jäähdytystehoa. Energia-asiantuntija tarkastelee rakennusta kokonaisuutena, jotta eri tekijöiden yhteisvaikutus voidaan huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa.

3. Elinkaarikustannukset mukaan arvioon

Halpa hinta ei aina ole edullisin vaihtoehto. Jos hankintavaiheessa tehdään päätöksiä vain halvimman alkuinvestoinnin perusteella, saattavat käyttökulut nousta lopulta huomattavasti suuremmiksi. Elinkaaritarkastelun avulla myös käytönaikaiset kustannukset tulee huomioitua ja näin voidaan arvioida oikein esimerkiksi lämmitystavan tai uusiutuvan energian investoinnit.

4. Skarpatkaa käyttöönotossa

Rakennusprojektit viimeistellään monesti niin kiireellä, että käyttöönoton alkumetreillä järjestelmät jäävät asetusarvoille odottamaan parempaa säätöä tai oikeita energiankulutusten tavoitetasoja ei edes tunneta. Suunniteltu energiakulutuksen taso toteutuu käytännössä  kuitenkin vain, jos järjestelmät otetaan käyttöön suunnitellusti,  asetusarvot optimoidaan sekä ylläpitoa ja käyttäjiä opastetaan riittävästi. Energia-asiantuntijan tehtävänä on seurata energiatehokkuuden toteutumista hankkeessa aina käyttöönottoon asti ja tehdä vielä sen jälkeenkin energiaseurantaa sekä tarkistuksia järjestelmien tehokkaan toiminnan ja tavoitekulutusten varmistamiseksi.