22.5.2017

5 vinkkiä onnistuneeseen Allianssihankkeeseen

Allianssimalli on nopeasti yleistynyt rakennusalalla. Toimintamalli soveltuu parhaiten suuriin, vaativiin ja ainutlaatuisiin hankkeisiin.

Pienallianssit voivat sopia myös esimerkiksi laitosrakentamiseen, missä kustannusten pääpaino on vahvasti itse laitteissa. Laitetoimitukset tahdistavat aikataulua ja muodostavat osan tavoitemittaria, mutta allianssiosapuoleksi niistä ei ole.

Kokosimme rakennuttajille ja kiinteistöjen omistajille parhaat neuvomme allianssihankkeen pahimpien sudenkuoppien välttämiseen.

1.    Laadi vahvat sopimukset
Allianssimalleille ei toistaiseksi ole vahvistettuja sopimusmalleja. Nämä ovat tekeillä ja niitä odotetaan nähtäväksi tämän vuoden aikana. Perinteiset YSE- ja KSE-sopimukset ehtolauseineen eivät allianssiin sovi. Yhteistyökumppaneiden on siis yhdessä luotava yhteistyönsä pohjaksi kattavat sopimukset. Olennaista on kirjata tarkasti päätösprosessi, tavoitteet, oikeudet ja velvollisuudet. Näiden lisäksi on määriteltävä vaiheiden mittarit niin onnistumisille kuin mahdollisille epäonnistumisille. Kehitysvaiheelle ja toteutusvaiheille laaditaan omat sopimukset.

2.    Satsaa kehitysvaiheeseen
Kehitysvaiheella on allianssin onnistumisessa ratkaiseva osuus ja on huomioitava, että tämä vaihe on ajallisesti pidempi kuin muissa toteutusmuodoissa. Kehitysvaiheeseen on hyvä sitouttaa riittävät resurssit myös tilaajan taholta. Yhdessä ja ryhmissä mietitään soveltuvimmat ratkaisut sekä haetaan mahdolliset säästökohteet hankkeen parhaaksi -periaatteella. Kehitysvaiheessa päätetään suuret linjat ja laaditaan yhteinen budjetti. Toteutusvaiheessa on mahdollista hakea vielä yhteistyössä tuotetoimittajien ja eri urakoitsijoiden kanssa yksittäisiä säästöjä ja hioa turvallisia sekä tehokkaita käytäntöjä.

3.    Sitouta osapuolet
Allianssin ydinajatuksena on yhteistyö ja sen avulla saavutettu tulos. Sitoutuminen hankkeeseen syntyy luottamuksen kautta. Allianssikumppaneiden keskinäinen sekä kaikkien yhteistyöosapuolten kesken luotu luottamus ja yhteisymmärrys hankkeesta ja sen tavoitteista on lopputuloksen onnistumisen ehdoton edellytys. Toiminnan kehittämiseen jaksaa panostaa läpi pitkän hankkeen, kun tekeminen koetaan mielekkääksi. Hyväksi koetut muutokset suunnittelussa ja työssä sekä oman ajattelumallin kehittyminen lisäävät onnistumisen tunnetta ja sitä kautta luovat hyvää yhteishenkeä.

4.    Viesti avoimesti
Valmistaudu siihen, että kehitysvaiheessa sinusta puristetaan kaikki osaaminen ja tieto esiin. Allianssi edellyttää jokaista hankkeeseen osallistuvaa antamaan kaikkensa hankkeelle. Viesti avoimesti, kerro ammatillinen näkemyksesi, perustele, jousta ja innovoi – näin olet päätöksenteossa omalta osaltasi mukana. Työpajat toimivat tehokkaasti valikoitujen aiheiden käsittelyyn. Kohteeseen tai sen välittömään läheisyyteen on syytä järjestää toimiva työtila, jonne mahtuu useampikin ryhmä yhtä aikaa. Keskustelun tulee olla vapaata ja kaikkien mielipiteitä kunnioittavaa. Tiedon kulku ryhmien ja osapuolten välillä on sovittava aukottomaksi. Projektipäälliköillä on iso rooli tiedon kulun mahdollistajina ja viestinnän koordinointiin kannattaa panostaa.

5.    Mahdollista innovointi
Yksi allianssin tavoitteista on saavuttaa toimintaa ja lopputulosta kehittäviä ratkaisuja. Innovatiivinen toimintaympäristö syntyy yhteisöllisestä tekemisestä ja jokaisen ihmisen aidosta mahdollisuudesta vaikuttaa kokonaisuuteen. Joskus paras idea voi tulla yllättäen, jos maltetaan kuunnella ja antaa ajatuksille aikaa. Allianssissa kannustetaan ihmisiä miettimään, kuinka asioita voisi tehdä toisin. Toki toimintaa säätelevät samat lait ja määräykset kuin muitakin urakkamuotoja, mutta usein vanhoihin tapoihin on löydettävissä uusia ratkaisuja.

Allianssimuodolla ei automaattisesti toteuteta hanketta halvemmalla tai nopeammin, mutta se luo hyvän pohjan hankkeen hallintaan. Tutustu tarkemmin eri allianssimallien toteutusmuotoihin Raklin sivuilla ja kysy suoraan asiantuntijoiltamme. Autamme mielellämme löytämään juuri hankkeeseenne parhaiten sopivan toteutusmallin.

Tuukka Salo
Toimialapäällikkö, Talonrakennus, RAPS
Puh. 050 3784 698
tuukka.salo@htj.fi