19.5.2017

Allianssimallia infrahankkeissa

Liikenneviraston Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuudessa toteutetaan teknisesti haastavin osakokonaisuus allianssimallilla.

Osakokonaisuus sisältää tunneleita, eritasoliittymiä ja noin kahdeksan kilometriä moottoritietä. Lisähaastetta luo pohjavesialue, jonka kohdalla tie rakennetaan betonikaukaloon. Hankekokonaisuuteen sisältyy lisäksi koko kehätien liikenteen hallintajärjestelmän rakentaminen. Hankeosan kokonaisarvo on 168 miljoonaa euroa.

HTJ valikoitui hankkeen rakennuttajakonsultiksi neljän ehdokkaan joukosta. HTJ:ltä allianssin kilpailutuksen asiantuntijana toimii infrarakentamisen projektipäällikkö Tuomo Takkinen. Takkisella on kokemusta useammasta infra-alan allianssihankkeesta. Hän on ollut mukana myös Suomen ensimmäisessä julkisen sektorin allianssihankkeessa, Liikenneviraston ja VR Trackin vuonna 2011 aloittamassa Lielahti–Kokemäki-rataosan perusparannushankkeessa. Takkisen mukaan infra-alan allianssihankkeissa tavoitteet on saavutettu hyvin, joissain jopa yli odotusten. ”Allianssi sopii toteutusmuodoksi monimuotoisissa infra-alan hankkeissa, joissa kaivataan erityistä innovointia”, kertoo Takkinen. Hän näkee allianssimallin suurimpana hyötynä vahvan tiimityön tekemisen ja sitä kautta saavutetut hyödyt hankkeelle. Allianssissa priorisoidaan hankkeen etua kunkin yrityksen edun sijaan, mikä mahdollistaa eri tavalla myös aikataulu- ja kustannussäästöjen saavuttamisen.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen allianssilla toteutettava hankekokonaisuus on muodostamisvaiheessa. Tällä hetkellä allianssiosapuolia ovat Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta. Seuraavaksi allianssi täydentyy valittavalla palvelutuottajakonsortiolla. Liikennevirasto on valinnut urakan allianssitarjoajiksi osallistumishakemusten perusteella neljä konsortiota, joilta se on pyytänyt tarjoukset ja käynnistää neuvottelut. Seuraavassa vaiheessa käydään tarjoajien kanssa kehitystyöpajat, joiden päätteeksi yksi valikoituu palveluntuottajaksi. Allianssin kehitysvaihe alkaa elokuussa ja kestää noin vuoden. Sen jälkeen alkaa allianssin toteutusvaihe. Rakentaminen tulee valmistumaan arviolta vuonna 2021.
 
Lue lisää HTJ:n infrapalveluista ja kysy lisää infra-alan asiantuntijoiltamme:

Ilmari Sikander
Toimialapäällikkö, Infra
Puh. 040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi

Tuomo Takkinen
Projektipäällikkö, Infra
Puh. 040 630 8435
tuomo.takkinen@htj.fi