11.12.2017

Calonia on Terve Talo

Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Calonian, tilat päivitettiin vastaamaan käyttäjiensä muuttuneita tarpeita.

 “Vanhoja rakennuksia täytyy vaalia, jotta ne palvelevat meitä tulevaisuudessakin”, toteaa tilaajan, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä. Peruskorjauksen tarve ilmeni käyttäjien lukumäärän lisäännyttyä pysyvästi ja uusien opetustapojen muuttaessa tilatarpeita. Talotekniikka oli nykykäyttöön vanhentunutta ja riittämätöntä. Myös tilojen pinnat, valaistus ja akustiset ratkaisut kaipasivat päivitystä.

Peruskorjauksessa haluttiin säilyttää alkuperäisen, vuoden 1986, arkkitehtuurin tyyppipiirteitä esimerkiksi aulatilojen interiöörin osalta. Hankkeen tekniset tavoitteet olivat Terve Talo -kriteereiden mukaiset ja rakennukselle haetaan BREEAM-ympäristösertifiointia. Sertifikaatin tavoitteeksi on asetettu Very Good -taso. Calonian korjauksessa parannettiin rakennuksen energiataloudellisuutta mm. vaihtamalla ikkunat, metallilasiseinät ja ulko-ovet nykyvaatimusten mukaisiksi. Peruskorjauksessa rakennuksen tilajärjestelyjä parannettiin opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien työtilojen osalta esimerkiksi monityötiloilla, ja ratkaisuissa huomioitiin muuntojoustavuus. Ilmanvaihdossa ja jäähdytyksessä on varauduttu käyttäjämäärän lisääntymiseen.

Calonian peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettiin helmikuussa 2015 ja rakennustyöt kesäkuussa 2016. Hankkeen laajuus oli 5 200 brm2. Se valmistui aikataulussa, ja tilat on luovutettu käyttäjälle lokakuussa 2017. Opetus- ja tutkimustoiminta käynnistyy uudelleen vuoden 2018 alussa, kun tilojen kalustus ja muutto on saatu valmiiksi. Ennen tilojen käyttöönottoa toteutetaan vielä Terve Talo -menettelyn mukainen kahden kuukauden tuuletusjakso. Terve Talo -periaatteet ohjaavat myös muuttoa ja kalustusta. Esimerkiksi kalusteet puretaan pakkauksista erillisessä suojatussa ja alipaineistetussa tilassa.

Kiinteistön omistaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, valitsi HTJ:n hankkeen rakennuttajakonsultiksi jo hankesuunnitteluvaiheeseen. Rakennusvaiheessa HTJ:n toimenkuva laajeni työmaavalvontapalveluihin. HTJ on kauttaaltaan valvonut, että rakentamisessa noudatetaan Terve Talo -periaatteita sekä hoitanut niihin liittyvät tarkastukset. ”Yhteistyö HTJ:n kanssa on ollut ammattitaitoista ja sujuvaa”, toteaa Kimmo Mäkelä.

HTJ:n projektipäällikkö Arto Lehtinen kertoo, että kaikkien osapuolien välinen yhteistyö oli erittäin onnistunutta ja kehittävää. Esimerkiksi klinkkeripintaisen elementtijulkisivun korjaamiseen löydettiin työn aikana teknisesti, esteettisesti ja taloudellisesti onnistunut ratkaisu. Käyttäjät osallistuivat aktiivisesti ja innokkaasti hankkeeseen. Hankesuunnittelun aikana toteutettiin Charrette-prosessi, jossa kaikki kohteen käyttäjät pääsivät visioimaan omia tulevaisuuden opetus- ja työympäristöjään. Käyttäjän oma kalustussuunnittelu tehtiin huolellisesti rakennushankkeen aikataulun mukaisesti, jolloin muut suunnittelijat ja urakoitsija saivat tarvitsemansa tiedot luotettavina ja oikeaan aikaan.

Lisätietoja:
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Arto Lehtinen
Projektipäällikkö
050 301 5387
arto.lehtinen@htj.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Kimmo Mäkelä
Rakennuttajapäällikkö
040 534 6161
kimmo.makela@sykoy.fi