21.6.2016

Helsingin yliopistolta allianssimallia

Allianssimallissa tilaaja, päätoteuttaja ja arkkitehti istuvat samalla puolella pöytää. Mallilla tavoitellaan avoimesti yhteisiä ratkaisuja, hankkeen kokonaisvaltaista kehittämistä ja olennaisimpaan keskittymistä.

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus on uusien haasteiden edelläkävijä. HTJ on mukana Allianssin asettamana projektipäällikkönä ja rakennustöiden valvojana.

“Allianssin projektiryhmän, eli Helsingin yliopiston, JKMM Arkkitehdit Oy:n ja SRV Rakennus Oy:n henki on ollut hyvä“, kertoo HTJ:n toimialapäällikkö ja tilaajan hankkeeseen asettama projektipäällikkö Tuukka Salo.
“Aidosti yhdessä on pohdittu mistä voidaan säästää, ja välillä on ratkottu todella vaikeitakin teknisiä haasteita”, taustoittaa Salo.
 
Osapuolet joutuvat yhdessä pohtimaan asioita, kuten työturvallisuus, laaturatkaisut ja energiatehokkuus, hyvin monelta kantilta. Allianssimallissa työskentely on sopimukseen pohjautuvaa ja sitä määrittävät yhteiset kokouskäytännöt, työpajat ja työskentely Big Roomissa. Projektiryhmän tavoitteena on löytää vastaus siihen, kuinka rahalle saadaan paras arvo esimerkiksi arkkitehtuurin ja materiaalien suhteen. Lopulliset päätökset tehdään johtoryhmässä.
 
Hallintorakennus Yliopistonkadulla muutetaan peruskorjauksen yhteydessä aivan uudenlaiseksi Tiedekulmaksi. Tiedekulma valmistuu kesällä 2017 ja hienoa on luvassa, ennakoi Salo.
 
Alllianssiryhmän vuoden suunnittelu- ja kehitysvaiheen jälkeen rakentaminen Yliopistonkadulla on täydessä vauhdissa. Nyt toteutusvaiheessa mukaan on tuotu uusia osapuolia, ja työskentely tapahtuu pääosin osa-aluiden työryhmissä. Projektiryhmä kouluttaa uusia asiantuntijoita allianssihengessä miettimään ennakkoluulottomasti parhaita toimintatapoja.
“Kannustamme kaikkia yhä jalostamaan valittuja ratkaisuja yhdessä”, kertoo Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen projektipäällikkö Henri Jyrkkäranta.
 
Maailmalla allianssimallia on hyödynnetty rakentamisessa jo pitkään. Suomessa ensimmäiset allianssihankkeet toteutettiin noin viisi vuotta sitten. Allianssimalli soveltuu parhaiten suuriin haastaviin korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin, joissa on tiettyä uniikkimaisuutta. Suunnittelutapaa voi edelleen kehittää. Salon mielestä olisi hyvä esimerkiksi löytää oikeudenmukainen malli osallistaa ja sitouttaa useampia osapuolia jo projektin alkuvaiheessa.

Voiko Allianssin henkeä sitten toteuttaa muissa urakkamuodoissa? Vastaus on kyllä. Yhteistoiminnallisuutta voi toteuttaa riippumatta siitä miten se on sopimuksilla määritelty. Loppujen lopuksi hyvä tuloshakuinen henki koituu hankkeen parhaaksi oli toteutusmalli mikä tahansa.

Lue lisää Tiedekulma 2017 -hankkesta HTJ:n sivuilta (http://htj.fi/case-yliopisto) ja Helsingin yliopiston sivuilta (http://tiedekulma2017.helsinki.fi/).