13.1.2017

HTJ mukana tuottamassa uudenlaista palvelumallia kuntasektorilla

Vuoden 2015 toukokuusta alkaen Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kunnallisteknisten palveluiden tuotantoyksikkö on tilannut puitesopimuskumppaniltaan HTJ:ltä rakennuskohteidensa maarakennustöiden vastaavan mestarin sekä valvojan työtehtävien toteuttamisen.

Tämä oli laatuaan ensimmäinen kerta, kun Keravan kaupunki käytti ulkopuolista toimittajaa vastaamaan omien rakennushankkeidensa työmaan johtotehtävien hoitamisesta. Toimeksiantoon kuului myös kilpailutettujen maarakennusurakoiden valvontatehtävät sekä erinäiset muut tehtävät Keravan Kaupunkitekniikan organisaatiossa.

HTJ:n infravalvoja Jaakko Keskiväli on toiminut työmaavalvojana ja vastaavana mestarina Keravan kunnan useissa kuntatekniikan hankkeissa sopimuskauden aikana. Vuoden 2015 toukokuusta alkaneen toimeksiannon aikana HTJ on ollut mukana sekä rakentamassa että valvomassa useita kohteita Keravan alueella. Kohteet ovat olleet vaihtelevia suurista kokonaisuuksista pienempiin saneerauskohteisiin, mutta pääasiallisesti hankkeet ovat olleet katujen ja kunnallistekniikan uudisrakennus- ja saneerauskohteita sekä paikoitus- ja viheralueita; joukkoon on mahtunut mm. uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamista useiden kilometrien verran sekä uusia katuja useiden tuhansien neliömetrien laajuudelta.

Uudenlainen yhteistyömalli kaupungin ja HTJ:n välillä on toiminut hyvin. ”Kaikilla osapuolilla on ollut selvä käsitys omasta roolistaan hankkeissa ja yhteinen päämäärä hoitaa investointihankkeet valmiiksi sovitussa aikataulussa, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti”, kommentoi Keravan Kuntatekniikan johtaja Riikka Kortelainen.

HTJ:llä ja Keravan kaupungilla on voimassa oleva puitesopimus infratöiden rakennuttamispalveluista ja siten yhteistyötä on tehty jo pidemmän aikaa. ”Kaupunki toimii pienillä resursseilla. Henkilökunnan vaihtuessa tilanteet ovat haastavia, koska uuden henkilön rekrytointi ja perehdytys vie aina oman aikansa. Tällaisissa saumakohdissa puitesopimuksen kautta syntynyt kumppanuus rakennuttajakonsultin kanssa on kallisarvoista. Arvostan myös suuresti HTJ:n ja sen työntekijöiden sitoutumista ja omistautumista asiakkaan töihin”, kertoo Riikka Kortelainen.

Vuonna 2017 HTJ tulee olemaan mukana peruskorjattavan asemansillan hankkeessa rakennuttamis- ja valvontatehtävissä eli yhteistyö jatkuu. Keväällä 2017 Keravan kaupunki kilpailuttaa rakennuttamisen puitesopimusjärjestelyn, jonka jälkeen selviää yhteistyön laajuus jatkossa.

Lisätietoja HTJ:llä antaa:

Ilmari Sikander
Toimialapäällikkö, Infra
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
P. 040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi