3.8.2017

HTJ rakennuttaa Viikin kampukselle suuren aurinkovoimalan

Helsingin yliopiston Viikin kampusalueen aurinkovoimalaa laajennetaan merkittävästi. Valmistuessaan se on 1 200 kWp nimellistehollaan suurempi kuin yksikään tällä hetkellä Suomessa käytössä oleva aurinkovoimala.

Riittävän suuren yhtenäisen kattopinnan puuttuessa järjestelmä tulee koostumaan useista pienemmistä järjestelmistä. Alueella on paljon sähköä kuluttavia kylmäsäilytys- ja laboratoriotiloja, joten kaikki voimalan tuottama sähkö voidaan hyödyntää kampusalueella.

Järjestelmän takaisinmaksuaika tulee olemaan noin 10 – 12 vuotta ja se tulee tuomaan arvioidun 30 vuoden elinkaarensa aikana huomattavat taloudelliset säästöt mittavien hiilidioksidipäästösäästöjen lisäksi.

Laajennus toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen laajennusvaiheen työt aloitetaan elokuussa. Urakoitsijan kilpailutuksessa valintakriteerinä käytettiin hinnan lisäksi urakoitsijan antamaa tuottotakuuta. Urakoitsijaksi valikoitui Oulun Energia Oy. Hankkeen seuraava vaihe kilpailutetaan talven aikana.

HTJ on Helsingin yliopiston puitesopimuskumppani ja vastaa hankkeen rakennuttamisesta.

Linkki Helsingin Yliopiston uutiseen

Lisätietoja hankkeesta:

Petri Kytöpuu
Projektipäällikkö
Puh. 050 569 5715
petri.kytopuu@htj.fi

Visa Koivu
Energia-asiantuntija
Puh. 044 556 6654
visa.koivu@htj.fi