16.1.2017

HTJ rakennuttajakonsultiksi Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen

Liikennevirasto on valinnut Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n rakennuttajakonsultiksi mittavaan Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen. Kokonaisuuteen sisältyy valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Sopimuksen arvo on 2,9 miljoonaa euroa, ja se allekirjoitettiin 13.1.2017.

”Olemme tyytyväisiä, että pääsemme tekemään yhteistyötä Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kanssa. Yhtiö on merkittävä rakennuttaja Suomessa, ja uskomme, että heidän laaja-alainen osaamisensa tuo arvokkaan lisän hankkeen onnistumisen edellytyksiin”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Rakennuttajakonsultin tehtävänä on toimia työn tilaajan eli Liikenneviraston asiantuntijana hankekokonaisuudessa koko hankkeen ajan. Yhteistyö rakennuttajakonsultin kanssa kattaa muun muassa hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen, investointivaiheen sekä koko takuuajan.

”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme laajentamaan toimintaamme entistä vahvemmin myös infrarakentamisen alueelle”, toteaa vt. toimitusjohtaja Vesa Ekokoski Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä.

Lisätiedot:
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Vesa Ekokoski
Vt. toimitusjohtaja
P. 050 3713 461
vesa.ekokoski@htj.fi

Ilmari Sikander
Toimialapäällikkö, Infra
P. 040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi

Liikennevirasto
Janne Wikström
Projektipäällikkö
P. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi   

Juha-Pekka Hämäläinen
Projekti-insinööri
P. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.