5.10.2017

HTJ:llä pilotoidaan Congrid-ohjelmistoa

Tulevaisuuden työkalut mahdollistavat yhä ketterämmän, läpinäkyvämmän ja kokonaisvaltaisemman rakentamisen ja rakennustyön valvonnan.

Congrid on sähköinen valvontatyökalu, joka helpottaa ja reaaliaikaistaa raportointia. Käyttäjä saa entistä määrämuotoisempaa, yhtenäisempää ja laadukkaampaa raportointia. Ohjelmiston käyttöönotolla pyritään myös vähentämään raporttien tekniseen muodostamiseen kuluvaa työaikaa.

Kehittääkseen projektien dokumentointia HTJ on ottanut pilottikäyttöön Congrid -valvontatyökalun. Congridia käytetään jo nyt useissa HTJ:n projekteissa urakoitsijalähtöisesti. Hyvien käyttökokemusten myötä olemme päättäneet ottaa ohjelmiston käyttöön myös HTJ-lähtöisesti.

Pilottijakso toteutetaan syys-marraskuussa 2017 ja siihen osallistuu kymmenen HTJ:n asiantuntijaa eri toimialoilta ja tehtävistä. Monialaisella asiantuntijaryhmällä haemme laajaa näkemystä ja uusia ratkaisuja. Pilottihankkeet on valikoitu sen mukaan, missä arvioimme ohjelmiston käytöstä olevan eniten hyötyä. Kokeilun päätteeksi päätämme mahdollisesta ohjelmiston käytön laajentamisesta. HTJ:n visiona on olla toimialansa halutuin kumppani joten kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkailta ja työntekijöiltä saamamme palautteen perusteella.