29.10.2015

HTJ:n uusi organisaatio antaa tilaa kasvulle jatkossakin

Uusi organisaation on matalampi, jolloin tiedonkulku ja päätöksenteko ovat sujuvampia. Vahvassa asiantuntijaorganisaatiossa kehittämisen ja henkilöstöstä huolehtimisen roolit korostuvat ja palvelevat jatkossa paremmin koko yhtiötä. Yhtenäisenä HTJ on entistä vahvempi.

Asiakkuuksiin ja palveluiden tarjoamiseen panostetaan entistä enemmän. Näistä vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Vesa Ekokoski. Jouko Rokkonen vastaa edelleen Pääkaupunkiseudusta. Pääkaupunkiseutu jakautuu toimialoihin, joita ovat Talotekniikka, Talonrakennus, Infra ja Energia. Toimialoja johtavat toimialapäälliköt, joita ovat Kari Vornanen, Tuukka Salo, Petri Cavander ja Timo Heiskanen. 

Tuukan alaisuudessa toimivat ryhmäpäälliköinä Kristiina Pasula, Pentti Schroderus, Raine Nieminen ja Taina Kuismin.

Esko Salonen vastaa jatkossakin aluetoiminnasta. Ari Suikkari, Erkki Ekholm ja Pekko Pennanen raportoivat Eskolle. 

16.11. aloittaa henkilöstöpäällikkönä Sanna-Kaisa Niemelä.

11.11. aloittaa Anne Lönnberg johdon assistenttina.