17.5.2017

Kasvun johtaja

HTJ:n uusi toimitusjohtaja Janne Ketola mieltää itsensä johtajaksi ihmisten keskelle.

Hänet on valittu vauhdittamaan HTJ:n kasvua seuraavien vuosien aikana. “Ylimmän johtomme tärkein tehtävä onkin nyt ylläpitää ja varmistaa henkilöstömme hyvät toimintaolosuhteet. Sitä kautta ammattilaisemme pystyvät tuottamaan erinomaista palvelua ja suurinta arvoa asiakkaillemme”, toteaa Ketola.

Ketola kehuu HTJ:läisten vahvaa ja monipuolista osaamista talonrakennus- ja infratoimialalla sekä talotekniikassa. Talosta löytyy myös vankkaa projektinjohtopalveluosaamista. Tuore toimitusjohtaja kävi ensimmäisinä viikkoinaan tutustumassa Vantaan pääkonttorin lisäksi ihmisiin Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan toimistoilla. Hän toivoo voivansa tarjota henkilöstölleen mielekkäitä työtehtäviä, lisäkouluttautumismahdollisuuksia ja tulevaisuuden urapolkuja HTJ:ssä.

Ihmisten kohtaamisen arvostus heijastuu myös Ketolan itselleen asettamissa asiakkuuksiin liittyvissä tavoitteissa. “Uskon, että yhteinen ymmärrys luodaan parhaiten henkilökohtaisissa tapaamisissa keskustellen ja ajatuksia vaihtaen”, kertoo Ketola. Asiakkaiden odotukset Ketola lupaa huomioida HTJ:n tarjoamissa palveluissa.

Ketola kuvailee itseään vastuulliseksi ja aktiiviseksi asioiden eteenpäin viejäksi. Lisäarvoa ja hyvää näkemystä Ketola varmasti HTJ:n asiakkaille tuokin. Pitkän projektinjohto- ja rakennusalan kokemuksensa myötä hänellä on valmiudet yhdessä muiden HTJ:läisten kanssa tunnistaa asiakkaiden tärkeimmät tavoitteet ja ymmärtää loppukäyttäjien tarpeet. Ennen siirtymistään HTJ:lle Ketola on toiminut Sweco PM Oy:n yksikönjohtajana.

Rakennusalan suhdanteet näyttävät valoisilta ja Ketola näkee edessä positiivisia muutoksia. Esimerkiksi uusissa yhteistoiminnallisissa toteutusmuodoissa ja digitalisaatiossa on potentiaalia soveltaa moneen tarpeeseen. Toki uudenlaiset menetelmät vaativat myös sopimusmallien ja toimintatapojen päivittämistä. HTJ:n tavoite on tulevaisuudessakin kehittää rakennusalaa aktiivisesti ja ennakoiden yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Uutiskirjeen lukijoille Ketola toivottaa menestystä kuluvaan vuoteen ja toivoo tapaavansa teistä mahdollisimman monia.