30.5.2017

Meyerin hyttitehdashanke Piikkiössä etenee hyvää vauhtia

Piikkio Worksin hyttitehtaalla on käynnissä mittava muutos- ja laajennushanke. Hyttitehtaan omistaja, telakkayhtiö Meyer Turku, investoi 17 miljoonaa euroa hankkeeseen.

Investointi sisältää uuden kokoonpanohallin ja vanhan osavalmistushallin kunnostuksen sekä laajennuksen hyttivarastoksi. Lisäksi rakennetaan nykyiseen osavalmistushalliin uudet sosiaalitilat ja väestönsuoja sekä saneerataan ruokala. HTJ vastaa hankkeen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluista.

Meyerin investointien avulla hyttitehtaan tuotantoa uudistetaan voimakkaasti. Uuteen kokoonpanohalliin tulee täysin automatisoitu kokoonpanolinja. Hyttitehtaan tuotannon odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2018 mennessä. ”Investointimme on meille laajuudessaan ainutkertainen. Vaikka olemme tottuneet toimimaan projektiympäristössä, on HTJ tarjonnut meille ensiarvoisen tärkeää ammattitaitoaan liittyen rakentamiseen, ohjaamiseen, kustannustietouteen ja dokumentaatioon”, kertoo Piikkio Worksin projektipäällikkö Harri Laakkonen.

Hankkeen kokonaislaajuus on 20 000 m2 sisältäen sekä uudisrakennuksia että vanhojen rakennusten saneeraustöitä. Lisäksi piha-alueella tehdään laajalti aluetöitä. Hanke jakautuu kahteen eri osa-alueeseen, jotka toteutetaan jaettuina urakoina. Urakoitsijat ovat kuitenkin samat. Lisäksi tilaajalla on muutamia erillishankintoja. Kohteen pääurakoitsijana toimii Lemminkäinen Talo Oy.

Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet toukokuussa 2016, jolloin aloitettiin uuden muuntamorakennuksen rakentaminen ja purettiin vanha toimistorakennus. Hanke etenee kahden eri urakan aikataulujen mukaan. Ensimmäiset käyttöönotot on jo tehty, kun uusittu ruokala otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Sosiaalitilat ja väestönsuoja otettiin käyttöön toukokuun alussa. Uuden kokoonpanolinjan laiteasennuksiin päästään heinäkuussa 2017. Kokoonpanohalli ja hyttivarasto valmistuvat syyskuun lopulla 2017. ”Hanke on edennyt laaditun aikataulun mukaisesti”, kertoo kohteessa rakennustöiden valvonnasta vastaava Petri Vuori HTJ:ltä. Työmaan etenemistä voi seurata työmaavideosta.

HTJ:n projektipäällikkö Ari Suikkarin mukaan hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja budjetti pitää hyvinkin tarkkaan. Suikkarin mukaan ammattitaitoisen tilaajaorganisaation sekä suunnittelijoiden kanssa on ollut helppoa ja mukavaa toimia. Erityistä kiitosta saavat Kaarinan rakennusvalvonta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitos joustavasta toiminnasta ja hyttitehtaan erityisvaateiden huomioimisesta lupaprosessissa. Pienen yllätyksen hankkeelle antoi muinaismuisto, joka aiheutti hieman ylimääräistä päänvaivaa jopa lupaviranomaisille.

Yllätyksiä ilmaantuu erityisesti, kun uudisrakennus liittyy vanhoihin rakennuksiin ja teknisiin järjestelmiin. ”HTJ:n avulla olemme kuitenkin löytäneet tehokkaat ratkaisut näihin sudenkuoppiin nopeasti ilman työmaan häiriintymistä”, kertoo Laakkonen.

Lisätiedot:

Ari Suikkari
Projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Puh. 040 5129 612
ari.suikkari@htj.fi

Harri Laakkonen
Projektipäällikkö
Piikkio Works Oy
Puh. +358 40 503 9065
harri.laakkonen@piikkioworks.fi

Lauri Laakso
Tuotantopäällikkö
Piikkio Works Oy
Puh. +358 400 446 451
lauri.laakso@piikkioworks.fi