24.10.2015

Myllynkulman allianssiprojekti

Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskus Myllynkulman allianssiprojektissa on käytössä avoin rakentaminen, joka toteutetaan interaktiivisen suunnitteluallianssin (VIRMA-vaihe) ja rakentamisallianssin (VARMA-vaihe) kautta ylläpitoallianssiin, jossa huomioidaan tulevat käytönaikaiset tarpeet rakennuksen arvo säilyttäen.

Käyttäjät ja tilaaja ovat osallistuneet aktiivisesti prosessiin laatien kiinteistön vaatimusmallin. Vaatimusmalli on tiivistelmä mitattavista ja todennettavista kiinteistön vaatimuksista suunnittelun ja rakentamisen tavoitteiksi.

Avoimella rakentamisella kohteessa tarkoitetaan, että rakennus jaetaan kiinteään perusosaan ja muuttuvaan tilaosaan. Rakennus valmistuu vaiheittain. Tilaosan vaatimukset mitoitetaan siten, että eri käyttäjien ja toimintojen siirtymiset rakennuksen sisällä ovat jatkossa joustavia. Tilaosille annetut vaihteluvälit mitoittavat kiinteän osan ja täten kiinteä osa antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia myöhemmässä rakentamisen vaiheessa, kiinteiden osien valmistuessa ensin. Muuttuvat tilaosat tehdään ensikäytön mukaisesti, mutta suuretkin muutokset tilojen käytössä ovat jatkossa rakennuksen elinkaaren aikana mahdollisia.

Avoin rakentaminen onnistuu luontevasti rakennustekniikan osalta, mutta talotekniikassa on enemmän haasteita. Suunnittelun perustuessa suunnittelupaketteihin ja urakoinnin hintapaketteihin, onnistuu toteutus käyttäjiä ja tilaa tyydyttävällä tavalla.

Avoin rakentaminen ja allianssi sopivat hyvin monikäyttöisen rakennuksen toteutukseen. Käyttäjät voivat varsin pitkälle tehdä muutoksia samaan aikaan valmistuvien täysmitallisten mallihuoneiden havainnollistaessa tulevia tiloja.

Toimin Tarkka-yhteenliittymässä ulkopuolisena auditoijana vastuualueenani sisäilma ja talotekniikka. Auditoinnissa projektin seuranta perustuu Milestoneihin, joiden kautta allianssin onnistumista arvioidaan.

Lisätietoja hankkeesta: http://www.jarvenpaanterveystalo.fi

Kari Vornanen
TATE-ryhmäpäällikkö, projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ