19.1.2017

Tapiolan rakentamisen yhteensovittaja

Espoon Tapiolaan rakentuu Suomen suurin yhtenäinen kävelykeskusta ympäristöineen. Tapiolan keskuksen alueella on käynnissä valtavat vuosia kestävät asumisen, liikkumisen ja liiketilojen uudistukset.

HTJ toimii monessa infran ja talotekniikan hankkeessa Espoon kaupunkitekniikan keskuksen edunvalvojana. “Tärkein tehtävämme on edesauttaa hankkeiden valmistumista hyvin erilaisten tahojen toimintaa yhteen sovittamalla”, kertoo HTJ:n projektijohtaja Petri Cavander.

HTJ:llä on Espoon kaupungin kanssa puitesopimus, jonka pohjalta HTJ aloitti 2014 Tapiolan keskustan, Merituulentien ja sen bussiterminaalin talonrakennustekniikan suunnitelmien tarkistamisen. Myöhemmin urakka on jatkunut Merituulentien rakentamisen ja muutosten valvomisella, Länsimetrohankkeen rakentaman liukuporrasrakennuksen ja keskusvalvomorakennuksen rakentamisen sekä bussiterminaalin suunnittelun ja rakentamisen valvomisella, Tapiolan yhteiskäyttötunnelin ja pumppaamon vesihuollon rakentamisen ja Tapiolantien vesihuoltoverkostojen saneerauksen valvomisella.

Kolmeen tasoon rakennettavan hybridihankkeen osatkin ovat jättimäisiä. Merituulentielle tulee mm. Tuulikin silta ja vedenpitävä kaukalorakenne, jossa HTJ:n kalliorakentamisen erikoisosaamista on hyödynnetty 300 metrin kaukalon rakentamisessa. Tapiolan kauppakeskushankkeessa rakennuttajana toimii LähiTapiola ja projektinjohtourakoitsijana SRV.

Edunvalvoja välittää ja sovittaa

Rakentamisen edunvalvojan tuomia suurimpia etuja ovat asiantuntijuus projektin johdossa ja suunnittelussa, hankkeen osien yhteensovittaminen, yhteistoiminnan edistäminen sekä tiedon välittäminen ja jalostaminen. “Tällaisen hankkeen onnistumisessa kriittistä on hankkeeseen pitkäaikaisesti sitoutuneiden ammattilaisten vaalima yhteisen suunnan säilyttäminen”, kertoo Espoon kaupunkitekniikan keskuksen Tapiolan projektipäällikkö Miikka Hakari.

Noin kymmenen pääosapuolta käsittävän hankkeen viestintää hoidetaan lukuisissa kokouksissa ja useassa viestintäkanavassa. HTJ kerää ja jalostaa näistä saadun valtavan määrän tietoa kaupunkitekniikan keskukselle ja raportoi selkeästi esimerkiksi tilannekatsauksissa kerran kuussa. Toiminnan, aikataulujen ja vastuiden yhteen sovittaminen on kaikkien etu. Kaikki hyötyvät kokonaisuuden ja muiden toimintatapojen ymmärtämisestä. Esimerkiksi Pohjantien ja metron pitkillä käytävämäisillä työmailla raskaan kaluston liikkuminen ja yhteen sovittaminen vaatii erityisen tarkkaa suunnittelua. Keskustaa uudistetaan paloittain ja liiketoiminnan on jatkuttava keskeytyksettä. Alueella on yksityisiä maita ja myös ympäröivän alueen tulevaisuuden kehittäminen on otettava huomioon.

Poikkitieteellisiä ammattilaisia

HTJ on pystynyt hyödyntämään Tapiola-hankkeessa monen alan rakennuttamisen kokemustaan ja asiantuntijat ovat olleet hyvin kartalla monimutkaisesta kokonaisuudesta. Tilaaja on saanut niin talotekniikan laadun valvonnan tarkastelua, vahvaa osaamista maarakentamiseen kuin neuvoa infran syviin kaivantoihin ja tukiseiniin. “HTJ:läisissä arvostan erityisesti luotettavuutta ja tavoitettavuutta. He ovat itseohjautuvia ammattilaisia, joista välittyy aito innostus tätä työtä kohtaan”, kertoo Hakari. “Asioista on sovittu hyvin ja niissä myös pysytty”, täydentää Cavander.

Haluatko tietää lisää HTJ:n palveluista? Ota yhteyttä.

Infra
Ilmari Sikander
Toimialapäällikkö
P. 040 588 4346
ilmari.sikander@htj.fi

Talotekniikka- ja Energiapalvelut
Timo Heiskanen
Toimialapäällikkö
P. 050 414 4827
timo.heiskanen@htj.fi