Teollisuuden investointien valmisteluilta vaaditaan entistä enemmän. Teollisuusprosessien ja logistiikan vaatimusten ja tarpeiden ymmärtäminen jo hankekehitysvaiheessa auttaa tuottamaan mahdollisimman tarkat ja luotettavat tiedot päätöksentekoa varten.

Tyypillisissä asiakasprojekteissamme alan ymmärrys yhdistettynä vahvaan projektinjohto- ja rakennuttamisosaamiseen varmistaa, että tuotanto ja rakennukset käsitellään koko hankkeen ajan yhtenä kokonaisuutena. Näin hankkeen eri vaiheissa on mahdollista löytää toimivat ratkaisut, joilla saavutetaan asetetut tavoitteet.

Tarjoamme laajaan kokemukseen perustuvia projektinjohto- ja rakennuttamis-
palveluita elintarviketeollisuuden sekä valmistavan ja muun teollisuuden asiakkaille. Laajimmillaan HTJ:n palvelut kattavat kokonaisvaltaisen projektinjohtovastuun investointipäätöksiin tarvittavista esiselvityksistä aina tuotantolaitoksen käyttöönottoon asti.

Erityisosaamistamme, kattavaa palvelupakettia täydentäen, ovat erityyppiset logistiikkapalvelut. Nämä sisältävät esimerkiksi eri logististen ratkaisuvaihtoehtojen ja optimaalisten tuotantoprosessien määrittelyn.

 

Teollisuustoimiala

  • Ηankekehitys ja -suunnittelu
  • Rakennuttaminen ja valvonta
  • Κustannuslaskenta ja -ohjaus
  • Κoko investointihankkeen (tuotanto + rakentaminen) projektinjohto
  • Tuotantoprosessien projektijohto- ja asiantuntijatehtävät
  • Logistiikkapalvelut
  • Teollisuuden energiapalvelut

Kai Karlén

Johtaja, Teollisuusrakentaminen

Puh. 050 586 5383
kai.karlen@htj.fi