19.5.2017

Tiedekulma valmistuu allianssihengessä

Helsingin yliopiston hallintorakennus on peruskorjattu ja muutettu vuokralaisten, yliopiston sekä kansalaisten yhteiseksi Tiedekulmaksi allianssimallia hyödyntäen. Vuonna 2015 aloitettu hanke on loppusuoralla ja lopullinen käyttöönotto on syksyllä 2017. Allianssin pääosapuolina ovat toimineet yliopiston lisäksi pääsuunnittelija JKMM Arkkitehdit Oy, päätoteuttaja SRV Rakennus Oy. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy on allianssin yhteistyökumppani rooleissa projektipäällikkö ja rakennustöiden valvoja.

“Allianssille itselleen asetettujen mittaristojen mukaan hanke on onnistunut hyvin” kertoo HTJ:n toimialapäällikkö ja tilaajan hankkeeseen asettama projektipäällikkö Tuukka Salo. Hanke on edennyt aikataulussaan, tekninen laatutaso on korkea, hyvällä yhteistyöllä on pysytty tiukassa kustannuspuitteessa ja tärkeä työturvallisuus on ollut Suomen huippua. “Perinteisillä menetelmillä emme olisi näitä tuloksia saavuttaneet”, toteaa Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen projektipäällikkö Henri Jyrkkäranta. Myös toiminnallinen tavoite on saavutettu hienosti ja keskeisellä paikalla Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva vanha kiinteistö on saanut uuden elämän – uudet vuokralaiset saavat modernit ja toimivat tilat. Yliopiston lisäksi ylemmät kerrokset on vuokrannut Reaktor ja alemmat kerrokset Unisport.

Vaikka allianssikumppanit kilpailutettiin erikseen, ja allianssi muodostettiin vasta kilpailutuksen jälkeen, on kaikkien osapuolien mielestä yhteistyö sujunut alusta lähtien luottamuksellisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Jokainen allianssikumppani on tuonut hankkeeseen oman alansa tärkeän näkemyksen. Vastakkainasettelua ei ole ollut, ja osapuolet ovat pystyneet tekemään hankaliakin päätöksiä yhdessä kehittäen. “Allianssi on ratkaisukeskeinen malli, jossa mielipiteet haetaan kaikilta osapuolilta eikä jyräämisen mahdollisuutta ole” kertoo partneri ja arkkitehti Asmo Jaaksi JKMM Arkkitehdeiltä kokemuksestaan ensimmäisestä allianssihankkeesta.

Työmaan yhteinen vahva tekemisen tahtotila on jatkunut kehitysvaiheesta toteutukseen. “Olemme onnistuneet jalkauttamaan allianssihengessä vaativat tavoitteet myös kaikille aliurakoitsijoille”, kertoo kohteen työpäällikkö, Pekka Kähkönen SRV Rakennus Oy:ltä. Toteutusvaiheessa sitoutumista on edistetty mm. allianssitoimintakoulutuksilla sekä avoimella ja visuaalisella viestinnällä. Hankkeen sopimukset ovat toimineet hyvin ja osapuolet ovat kehittäneet myös uusia sopimusmalleja allianssimallissa hyödynnettäväksi.

Lue Tiedekulma 2017 -hankkeen vaiheista myös HTJ:n aikaisemmista jutuista allianssin alku ja hanke-esittely sekä lisää taustoista Helsingin yliopiston sivuilta. Jos olet kiinnostunut kuulemaan kuinka HTJ voisi auttaa teitä mahdollisissa allianssihankkeissa, voit olla suoraan yhteyksissä toimialapäällikköömme Tuukka Saloon.

Tuukka Salo
Toimialapäällikkö, Talonrakennus, RAPS
Puh. 050 3784 698
tuukka.salo@htj.fi