27.3.2017

Uusia HTJ:läisiä maaliskuussa

Seuraavat henkilöt ovat aloittaneet HTJ:ssä maaliskuussa:

Rakennusinsinööri (AMK) Olli Suominen on aloittanut rakennuttajainsinöörin tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.

Yhdyskuntateknikko Teija Räihä on aloittanut infrapalveluiden rakennuttajainsinöörin tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.

Diplomi-insinööri Juhani Ristola on aloittanut projektijohtajan tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa.

Talonrakennusteknikko Tapio Rantanen on aloittanut rakennuttajainsinöörin/rakennusvalvojan tehtävissä HTJ:n Hämeenlinnan toimistossa.