27.1.2016

Uusia HTJ:läisiä tammikuu 2016

Sähköinsinööri Esa Lehto on aloittanut sähköasiantuntijan/-valvojan tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa. Esa siirtyi HTJ:hin EHMP Engineering Oy:stä sähköprojektien valvojan tehtävistä.

Tekniikan yo Jonna Viitala on aloittanut rakennuttajainsinöörin tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa. Jonna on toiminut aiemmin ISS Proko Oy:ssä projekti-insinöörin tehtävissä.

Rakennusinsinööri Kalevi Pietilä on aloittanut projektijohtajan tehtävissä HTJ:n Tampereen toimistossa. Kalevi siirtyi HTJ:hin Sweco PM Oy:stä projektijohtajan ja rakennusvalvojan tehtävistä.

HSO-sihteeri Anne Lönnberg on aloittanut johdon assistentin tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa. Anne siirtyi HTJ:hin JHL ry:stä.

KTM Sanna-Kaisa Niemelä on aloittanut henkilöstöpäällikön tehtävissä HTJ:n Vantaan toimistossa. Sanna-Kaisa siirtyi HTJ:hin Technopolis Oyj:stä henkilöstöjohtajan tehtävistä.

Toimitilarestonomi Minna Routsalo on aloittanut toimistosihteerinä HTJ:n Turun toimistossa. Minna siirtyi HTJ:hin Eilakaisla Oy:stä.

Rakennusmestari Risto Sirkkola on aloittanut rakennusvalvojan tehtävissä HTJ:n Tampereen toimistossa. Risto siirtyi HTJ:hin A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä.