21.6.2017

Uusia tuulia ympäristöluokituksissa

Suomessa otettiin käyttöön keväällä 2017 uusi arviointimenetelmä rakennusten ympäristötehokkuuden arviointiin: RTS-ympäristöluokitus. Tämä arviointimenetelmä on kehitetty erityisesti Suomen oloihin.

RTS-ympäristöluokituksessa huomioidaan olosuhteiden lisäksi myös suomalainen lainsäädäntö, kiinteistökannan monipuolisuus sekä jo käytössä olevat hyvät toimintatavat. Suoritustason arviointimenetelminä käytetään muun muassa sisäilmastoluokitusta, M1-luokitusta, rakennuksen elinkaarimittareita, Kuivaketju 10-toimintamallia sekä Viherkerroin-menetelmää.

Tätä ympäristöluokitusta voidaan käyttää sekä uudisrakennus- että peruskorjaushankkeissa ja hyvinkin erityyppisissä kiinteistöissä. Luokituksen hakumenettely sekä kustannukset ovat huomattavasti kansainvälisiä BREEAM- ja LEED-sertifikaatteja kevyemmät, mistä syystä RTS-ympäristöluokitus on houkutteleva vaihtoehto etenkin kotimaisille toimijoille.

Senaatin puitesopimuskumppanina Rakennuttajatoimisto HTJ ohjaa parhaillaan hankesuunnittelua laajassa korjaushankkeessa, johon haetaan RTS-ympäristöluokitusta. Pystymme toimimaan hankkeissa myös RTS- ympäristöluokitusta ohjaavana konsulttina samaan tapaan kuin BREEAM- ja LEED-sertifioinneissa.

” RTS-ympäristöluokitus on tehokas työkalu rakentamisen ympäristövaikutusten optimointiin ja todentamiseen. Suomalaiseen tarpeeseen laadittuna se huomioi vain tarpeellisimmat näkökohdat, jolloin aikaa ja rahaa ei kulu esimerkiksi kansainvälisten standardien läpikäyntiin tai Suomessa merkitykseltään vähäisten kriteerien todentamiseen. ” HTJ:n ympäristösertifioinneista vastaava asiantuntija Satu Karjalainen summaa.

Kysy lisää ympäristöluokituspalveluistamme:

htj.fi

Satu Karjalainen
Energia-asiantuntija
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
puh. 044 2573 543
satu.karjalainen@htj.fi

Lisätietoja RTS-ympäristöluokituksesta löydät täältä.