21.6.2016

Ympäristösertifiointi

Ympäristösertifikaatit auttavat kokonaisuuden suunnittelussa. Ne ovat keino mitata rakennuksien ympäristötehokkuutta ja suorituskykyä. Sertifikaatit eivät kuitenkaan ole silkkaa paperinpyörittelyä, vaan niistä on konkreettista hyötyä sekä hankkeen aikana että käyttöönoton jälkeen.

”Sertifiointiprosessissa eri alojen suunnittelijat päätyvät tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä, ja lopputulos on toimivampi kokonaisuudessaan”, kertoo HTJ:n energia-asiantuntija Satu Karjalainen.

”Sertifioinnin ytimessä onkin siis hyvin suunniteltu hanke ja kokonaisvaltaisesti parempi rakennus – itse sertifikaatti on ikään kuin sivutuote”, lisää Karjalainen.
Sertifikaatit ovat koko hankkeen mittainen prosessi, ja niiden päämääränä on luoda energiatehokkaampia, terveempiä ja käytännöllisempiä rakennuksia, joissa on hyvä olla. Hyöty on konkreettinen: rakennusten arvo, sijoitetun pääoman tuotto, käyttöaste ja vuokratuotot nousevat – ja tietysti käyttäjät viihtyvät paremmin.

Me HTJ:llä tarjoamme myös ympäristösertifiointipalveluita. Sertifikaateista kansainvälisesti tunnetuimmat  ovat LEED (http://leed.usgbc.org/leed.html) ja BREEAM (http://www.breeam.com/). Ne mittaavat energiatehokkuutta ja muita ympäristövaikutuksia hieman erilaisista näkökulmista, joten hankkeen lähtökohdista valitaan tavoitteisiin parhaiten sopiva mittaristo. Uudisrakennuksen lisäksi ympäristöluokitus voidaan laatia myös olemassa olevalle rakennukselle.

Lue lisää HTJ:n ympäristöluokituksista.